Lovpligtig info

Vedtægter

Vedtægterne for den selvejende institution Kegnæs Friskole, beskriver hjemsted og formål, skolens drift, forældrekreds og meget andet. Offentliggjort d. 17. august 2015 Godkendt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, august 2015
Læs vedtægterne her

Målsætning

Kegnæs Friskole var et initiativ der udkom af nedlæggelsen af Kegnæs folkeskole. Vores lille samfund på Kegnæs følte det var vigtigt for lokallivet .
Se målsætning

Tilsynserklæring

Den tilsynsførende, Tilsynsførende Peter Hecquet, Sydals, kontrollerer undervisningen på skolen ved uanmeldte besøg flere gange årlig.
Hent Tilsynsrapport Kegnæs 2021

Formandsberetning

Bestyrelsesformanden skriver hvert år en formandsberetning. Den seneste formandsberetning er af Kieran Wandahl Lass, foråret 2021
Bestyrelsens beretning

Referat fra generalforsamling

Hver år afholdes der generalforsamling på skolen. Det seneste referat er fra generalforsamlingen i 2021.
Referat fra generalforsamlingen

Karakterer

Find data om prøve- og standpunktskarakterer i grundskolen og karaktergennemsnit korrigeret for socioøkonomiske forhold.
Se karakterer

Faglige mål

Kegnæs friskole følger Folkeskolens trinmål og slutmål i alle fag, som beskrevet i ”Fælles Mål” samt Minsteriet for Børn og Undervisnings vejledende læseplaner.
Se Fælles Mål

Undervisningsmiljøvurdering

Denne skriftlige undervisningsmiljøvurdering (UMV) søger i sin udformning og indhold at overholde og tilfredsstille de lovmæssige krav, der gælder i henhold til udarbejdelse af en skriftlig undervisningsmiljøvurdering på skoler.
Hent undervisningsmiljøvurdering 2016

Kegnæs Friskole på Google Maps

Kegnæs Friskole
Østerbyvej 11
6470 Sydals, Sønderborg

CVR: 27228321
P-nummer: 1003326011

Telefon: 74 40 52 94
Email: kontoret@kegnaes-friskole.dk