Lovpligtig info

Vedtægter

Vedtægterne for den selvejende institution Kegnæs Friskole, beskriver hjemsted og formål, skolens drift, forældrekreds og meget andet. Offentliggjort d. 17. august 2015
Godkendt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, august 2015
Læs vedtægterne her

Målsætning

Kegnæs Friskole var et initiativ der udkom af nedlæggelsen af Kegnæs folkeskole. Vores lille samfund på Kegnæs følte det var vigtigt for lokallivet .
Se målsætning

Tilsynserklæring

Den tilsynsførende kontrollerer undervisningen på skolen ved uanmeldte besøg flere gange årlig. Seneste erklæring er af Anne Grethe Jensen, foråret 2017
Hent tilsynserklæring 2017

Formandsberetning

Bestyrelsesformanden skriver hvert år en formandsberetning. Den seneste formandsberetning er af Jesper Rybicki Ibsen, foråret 2017
Hent formandens beretning 2017

Referat fra generalforsamling

Hver år afholdes der generalforsamling på skolen. Det seneste referat er fra generalforsamlingen i 2017.
Hent referat fra generalforsamling 2017

Karakterer

Karaktergennemsnit i bundne prøvefag for afgående 9. klasse skal offentliggøres. Tallene offentliggøres hver år på undervisningsministeriets hjemmeside.
Se karaktergennemsnit

Faglige mål

Kegnæs friskole følger Folkeskolens trinmål og slutmål i alle fag, som beskrevet i ”Fælles Mål” samt Minsteriet for Børn og Undervisnings vejledende læseplaner.
Se Fælles Mål

Undervisningsmiljøvurdering

Denne skriftlige undervisningsmiljøvurdering (UMV) søger i sin udformning og indhold at overholde og tilfredsstille de lovmæssige krav, der gælder i henhold til udarbejdelse af en skriftlig undervisningsmiljøvurdering på skoler.
Hent undervisningsmiljøvurdering 2016

Kegnæs Friskole på Google Maps

Kegnæs Friskole
Østerbyvej 11
6470 Sydals, Sønderborg

CVR: 27228321
P-nummer: 1003326011

Telefon: 74 40 52 94
Email: kontoret@kegnaes-friskole.dk

Fejl og mangler?
Kontakt: webmaster@kegnaes-friskole.dk