Generel information

Velkommen 9 Livet på skolen 9 Generel information

Generel information

– her på siden har vi samlet masser af god information om dagligdagen på skolen.

åbningstid Lærerværelset

Lærerværelse på Kegnæs Friskole er et af de hyggeligste, der findes. Døren er altid åben, der er en god atmosfære, og det summer af liv derinde. Der er næsten altid børn på lærerværelset i frikvartererne, og det gør det ekstra hyggeligt.

Det er meningen med vores lærerværelse – det skal være åbent for alle: forældre, bedsteforældre og andre voksne med interesse for skolen. Her skal børn ikke banke på for at komme ind.

Fødselsdage

På forældremøder er der aftalt et gavebeløb på 25 til 30 kr. Vi opfordrer forældrene til ikke at ”plukke” i grupperne, når der inviteres til fødselsdag. At blive valgt fra, kan sætte dybe spor i et barns barndom. Der inviteres således enten hele gruppen eller hele årgangen på tværs af grupper, man kan vælge at invitere alle drengene eller pigerne i en gruppe/årgang. Man kan også invitere både gruppen og årgangen.

Badetur

Skolen bruger de dejlige omgivelser aktivt. Skovområdet, marken og stranden. Fisketure, samleture og badeture kan også forekomme. I tilfælde af badetur, vil der være opsyn med børnene og afgrænset badeareal.

Ferie

Skolen følger de kommunale skolers ferieplaner af hensyn til bustransporten, dog kan enkelte ændringer forekomme.

Se ferieplanen på Sønderborg Kommunes hjemmeside.

Madordning

Torsdag er vores ugentlige maddag, hvor frivillige forældre og bedsteforældre står for madlavningen. Madordningen er en del af skolepengene.

Omsorgsplan

Skolen har en omsorgsplan, der giver vejledende retningslinier for, hvorledes personale og bestyrelse skal agere, såfremt der på elevers hjemmefront sker uforudsete hændelser. Ønsker forældre at læse den, er man velkommen. Omsorgsplanen kan findes på lærerværelset.

SFO/klub

Alle elever fra børnehaveklasse til 9. kl. har mulighed for at gå i SFO/klub før og efter skoletid. SFO åbningstid på skolen er fra kl 7:00 indtil skolestart og efter endt undervisning frem til kl 16:00.

Det vil sige, at dit barn altid er velkommen til at komme tidligt eller blive på skolen, enten fordi der er et reelt behov eller blot for at være sammen med vennerne. Vi ønsker ikke at eleverne er nødsaget til, at skulle hjem til et tomt hjem – ej heller selvom man er en 4. kl. elev eller derover. Blandt SFO-passerne vil der foruden personalet være forældre og bedsteforældre.

Information til forældre

Skolens interne kommunikationsplatform hedder Viggo. I Viggo er det nemt at finde alle elever, forældre, bestyrelse, arbejdsgrupper og lærere, man kan se de indbyrdes relationer og kan derigennem nemt skabe kontakt.

Skolebladet: Penalhuset

Udkommer 4 gange om året. ”Penalhuset” er bladet for alle. Her er sidste nyt fra grupperne, fra bestyrelsen, fra børnene, forældrene og meget andet spændende læsestof.
Bladet er et levende udtryk for aktiviteter og værdier som skolen står for, hvis du er nysgerrig på skolen er du meget velkommen til at tage et kig i Penalhusets sider.

Alle er velkommen til at bidrage med noget.

Ved sygdom og fravær

Sygefravær meddeles skolen senest kl. 8.30 på telefon 74 40 52 94 eller på mail i Viggo.
Nogle gange er det svært at vurdere og skelne sygdom fra morgentræthed og der kan være brug for en rolig start på dagen. På lærerværelset står sofaen til rådighed, såfremt en elev trænger til hvile eller lidt ekstra omsorg. Forbliver eleven ked af det eller bliver dårligere, kontakter vi en forælder således, at der ved en samtale kan aftales dagens videre forløb.

Tandlæge

Skoletandplejens adresse er: Humlehøj-Skolen, Stråbjergvej 5, 6400 Sønderborg. I forhold til kørsel gælder de samme regler som for folkeskolen: Det er forældrene selv, der skal sørge for kørsel til skoletandlægen.