Om skolen

Velkommen 9 Om skolen

Om skolen

– På den naturrige halvø Kegnæs, beliggende i naturskønne omgivelser og blot få minutters gang fra Østerby Strand, finder du Kegnæs Friskole.

Friskolen blev oprettet i 2003 i den tidligere Kegnæs Folkeskoles bygninger og tæller i dag cirka 120 elever. Eleverne kommer fra lokalområdet og en betydelig del af eleverne kommer fra Hørup, Sønderborg – ja, sågar fra Dybbøl og Augustenborg.

Friskolen har taget et bevidst valg om at undervise i aldersintegrerede grupper fra 0. til og med 7. klasse, og tilgodeser dermed at barnet kan arbejde på sit eget individuelle niveau. Kegnæs Friskole har ingen bestemte religiøse eller politiske holdninger, men definerer livsværdier og faglighed i en løbende dialog med fællesskabet.

Bestyrelsen, ledelsen og lærerne tager afsæt i, at det enkelte barn har et aktivt medansvar for eget skoleliv. Derfor er friskole og forældre gensidigt forpligtede til et tæt og ligeværdigt samarbejde. Eleverne får med tiden mere ansvar og medbestemmelse i skolelivets forløb og derved styrkes deres sociale, personlige og faglige kompetencer.

Summasummarum:
“Læreren skal lade sine ”hersker-nykkerne” fare og tage ”tjenerskikkelse” på. At være lærer er at være i tjeneste hos eleverne. Læreren opgave er at hjælpe eleven med hans eller hendes livsoplysningsprojekt, og i den sammenhæng er læreren hjælper og ikke facitliste!”
Citat: Grundtvig

Formandens beretning

Hvert år fremlægger Bestyrelsesformanden på vegne af bestyrelsen sin beretning, der i hovedtræk opsummerer det seneste års vigtigste aktiviteter på friskolen. Den giver også Bestyrelsesformanden lejlighed til at fremlægge visioner for fremtiden og det arbejde der venter. Her bliver man kort og godt klogere på, hvad der er sket og skal ske på Kegnæs Friskole.

Referat fra generalforsamling

Én gang årligt afholder Kegnæs Friskole sin generalforsamling jævnfør vedtægterne.
Her vælges friskolens bestyrelse også.