Lovpligtig information

Velkommen 9 Om skolen 9 Lovpligtig information

Lovpligtig information

Vedtægter

Vedtægterne for den selvejende institution Kegnæs Friskole, beskriver hjemsted og formål, skolens drift, forældrekreds og meget andet. Offentliggjort d. 17. august 2015 Godkendt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, august 2015
Læs vedtægterne

Målsætning

Kegnæs Friskole var et initiativ der udkom af nedlæggelsen af Kegnæs folkeskole. Vores lille samfund på Kegnæs følte det var vigtigt for lokallivet.
Se målsætning

Tilsynserklæring

Den tilsynsførende på Kegnæs Friskole er, Tilsynsførende Peter Hecquet, Sydals, der kontrollerer undervisningen på skolen ved uanmeldte besøg flere gange årligt.
Se den seneste tilsynsrapport

Formandsberetning

Bestyrelsesformanden skriver hvert år en formandsberetning. Den seneste formandsberetning er af Mona Svane Christensen, Næstformand for bestyrelsen på Kegnæs friskole foråret 2023
Bestyrelsens beretning

Årsberetning fra skolelederen

Skolelederen skriver hvert år en beretning fra året der er gået.
Læs årsberetningen her

Referat fra generalforsamling

Hver år afholdes der generalforsamling på skolen. Det seneste referat er fra generalforsamlingen i 2023.
Referat generalforsamling

Karakterer

Find data om prøve- og standpunktskarakterer i grundskolen og karaktergennemsnit korrigeret for socioøkonomiske forhold.
Se karakterer

Faglige mål

Kegnæs friskole følger Folkeskolens trinmål og slutmål i alle fag, som beskrevet i ”Fælles Mål” samt Minsteriet for Børn og Undervisnings vejledende læseplaner.
Se Fælles Mål

Trivselsundersøgelse

Elevernes trivselsundersøgelse fra 2019
Læs undersøgelsen her

Bestyrelsesreferater

Læs referaterne fra bestyrelsesmøderne
Læs dem alle her

Pædagogisk beretning

Læs den seneste pædagogiske beretning
Læs den her