Bestyrelsen

Velkommen 9 Om skolen 9 Bestyrelsen

Bestyrelsen

– Bestyrelsen på Kegnæs Friskole består af fem medlemmer valgt af forældrekredsen og to medlemmer valgt af skolekredsen. Medlemmerne vælges for 2 år af gangen.
I tillæg til bestyrelsesmedlemmerne vælges der årligt to suppleanter, der aktivt deltager i bestyrelsesarbejdet.

Mona Svane Christensen

Mit navn er Mona Svane Christensen, jeg er gift med Brian. Sammen har vi tre døtre, hvoraf de to allerede er så heldige at have deres gang på vores skønne skole. Vi har været på skolen siden 2018, hvor Vibe startede i Annettes lillegruppe, her er hun fortsat. Luna på 11 år går i Mettes mellemgruppe. Lillesøster Flora er snart 4 år, og er skrevet op til skolestart i 2023. Fælles for de to store piger er, at de elsker skolen, de elsker lærerne og den helhed som Kegnæs friskole kan tilbyde.

Min motivation for at være en del af bestyrelsen er ret enkel. Jeg vil rigtig gerne give noget igen. Vores piger stortrives, de er trygge og de udvikler sig fagligt og socialt, det gør de blandt andet fordi de har verdens mest engagerede og dygtige lærere. Børnenes og lærernes trivsel er vigtig for mig, og det vil jeg meget gerne arbejde for i bestyrelsen.
På vores friskole spiller fællesskabet en kæmpestor rolle- det vil jeg glæde mig til, fortsat at få i spil på bedst mulig vis.
Jeg er uddannet og arbejder som lærer, derfor er skolen et fagområde, jeg brænder for, og som jeg vil elske at være med til at udvikle på og forandre positivt fremadrettet.

Kate Petersen
Kate Petersen

Kate Petersen er mit navn og jeg er blevet valgt som suppleant til bestyrelsen på Kegnæs Friskole.
Jeg bor med mine to børn i Vollerup – Malou som går i Lykkes storegruppe og min søn Marli, som er startet i Ronnis lillegruppe.
Jeg er uddannet Socialrådgiver samt misbrugsbehandler – til daglig arbejder jeg i Aabenraa med unge mennesker i alderen fra 12 – 23 år og deres familier – derudover er jeg misbrugsbehandler for unge i alderen 13-18 år.

Jeg synes, at det er en fornem opgave at være blevet en del af bestyrelsen på Kegnæs Friskole. Jeg glæder mig til, at starte arbejdet op.
Jeg tror personligt på, at en god trivsel skaber læring, og dette fokus skal bevares på Kegnæs Friskole. Samtidig er der også en kæmpe vigtighed i, at lærerne på skolen trives. Det tætte samarbejde lærerne, forældrene og bestyrelsen imellem er alfa omega for, at skolen forbliver en skole med glæde og tryghed blandt alle.

Jens Nørsøller

Jeg hedder Jens og er far til Marie, der lige er startet i 00.
Jeg ejer og driver, sammen med min kone Nana, Sønderby Strand Camping på Kegnæs.
Jeg har valgt at melde mig til bestyrelsesarbejdet, da jeg meget gerne vil være med til at skabe en fantastisk skolegang for børnene. Jeg glæder mig til at hilse på jer alle, og jeg håber, at vi i fællesskab kan fortsætte med at få trimmet skolen og dens undendørs faciliteter.

Tine Kjeldsen
Tine Kjeldsen

Jeg hedder Tine, er bankuddannet og er mor til Vagner, Margith og Alfred. Jeg bor i Sønderby på Kegnæs og har haft børn på Kegnæs Friskole siden 2015 hvor Vagner startede i 0 klasse.
For mig er det vigtigt at der er god trivsel på skolen, både i lærergruppen og blandt eleverne.
Jeg vil gøre mit bedste for at bidrage til at vi har en god skole her og nu, men også at vi kigger frem og også tænker Kegnæs Friskole om 2, 5 og 10 år.

Flemming Kirk

Hej!
Så blev jeg nyvalgt bestyrelsesmedlem på Kegnæs Friskole – og ja nyvalgt kasserer. Det var -indrømmet – ikke lige den post jeg havde tænkt jeg skulle beklæde, da jeg sagde ja til at stille op til bestyrelsen – men det var det, det blev. Jeg har ikke de store forudsætninger for at beklæde den post, men jeg har lyst til at tage fat, og man bliver jo aldrig for gammel til at lære noget nyt, så jeg er fortrøstningsfuld og går frisk til opgaven, og jeg har gode folk til at sætte mig ind i sagerne. Udover at beklæde kasserer posten, glæder jeg mig til at være med til at få friskolen udvikle sig i denne (post) corona tid.
Jeg bor sammen med min dejlige familie i Hørup

Kieran Wandahl Lass

Jeg hedder Kieran og er far til Clara og Luca i Lillegruppe og Matteo i Mellemgruppe.
Gift med Christina og sammen med vores 3 herlige banditter bor vi i Høruphav.
Er med i bestyrelsen på andet år og har også det tillidsfulde post som Bestyrelsesformand på Kegnæs Friskole. Til dagligt arbejder jeg hos OJ Electronics i Sønderborg, hvor jeg bl.a. arbejder med strategiske kunder og forretningsudvikling. Min uddannelsesmæssige baggrund er bl.a. inden for ledelse og erhvervsøkonomi.

Min motivation for at være en del af bestyrelsen, og tilmed påtage mig opgaven som Bestyrelsesformand, ligger i at kunne bidrage til at gøre en forskel for de kære børn og unge på vores friskole, mens min erfaring og mit netværk forhåbentligt kan komme kollektivet til gode. I vores familie er vi utroligt glade for vores unikke friskole og det nærvær vi oplever på tværs af alle aldre og tilhørsforhold. Jo stærkere kollektivet er, des større kan vi drømme og des mere kan vi opnå. Jeg glæder mig rigtig meget til at lære jer alle bedre at kende og opnå en masse sammen.

Bo Thy Smed Martinsen

Jeg er far til Andreas i storgruppen, Kathrine i mellemgruppen og Silke lillegruppen. Jeg har de sidste mange år været meget engageret i skolen i form af forældretimerne, her ligger jeg mange timer i græsslåning, torsdagsmadlavning, sikringsgruppen og pedelgruppen, som jeg er tovholder for.

Nu kunne jeg godt tænke mig at give bestyrelsesarbejdet på Kegnæs Friskole en skalle, da jeg syntes det kunne være spændende ikke kun at stå på sidelinjen af ungernes skolegang, men også være med til at danne rammerne om dem.

Formandens beretning

Hvert år fremlægger Bestyrelsesformanden på vegne af bestyrelsen sin beretning, der i hovedtræk opsummerer det seneste års vigtigste aktiviteter på friskolen. Den giver også Bestyrelsesformanden lejlighed til at fremlægge visioner for fremtiden og det arbejde der venter. Her bliver man kort og godt klogere på, hvad der er sket og skal ske på Kegnæs Friskole.

Referat fra generalforsamling

Én gang årligt afholder Kegnæs Friskole sin generalforsamling jævnfør vedtægterne.
Her vælges friskolens bestyrelse også.