Økonomi

Økonomi

– Skolen har sund stabil økonomi, man kan få et overblik over økonomien ud fra referatet fra den seneste generalforsamling

Skolepenge

Som elev på Kegnæs Friskole betaler alle til fællesskabet, hvilket betyder at skolepengene dækker skole og SFO. Dette medvirker til, at alle grupper hvert år kommer på lejrskole som bliver betalt af skolepengene.
1. barn 1660 kr.
2. barn 1050 kr.
3. barn gratis

Betaling af skolepenge betales forud hver måned. Juli måned er betalingsfri. Betaling sker via en FI-kode som barnet/børnene får udleveret ved skolestart.

Forsikring

For elever og forældre er forsikring et spørgsmål om:
• Økonomisk erstatning for skader, som børn pådrager sig, og
• dækning af risikoen for økonomisk ansvar for noget, som børn er skyld i forhold til de andre personer eller ting på skolen

Børn kan på samme måde som voksne pådrage sig et selvstændigt juridisk erstatningsansvar for de skader, de forvolder på andre mennesker eller deres ting.
Læs mere om forsikring i relation til skoler

Mulighed for fripladstilskud

Der er mulighed for at ansøge om fripladstilskud. Ved den årlige skolestart sendes der information ud til forældre. Du kan henvende dig til skolens sekretær hvis du har brug for yderligere information.
Læs information om fripladstilskud til SFO