Nye forældre

Velkommen 9 Nye forældre

Kære nye forældre på Kegnæs Friskole

Potentielle forældre og nye forældre er velkomne til at kontakte skolen, skoleledelse og bestyrelsen med spørgsmål.
Skal jeres barn/børn til at begynde på Kegnæs Friskole, vil vi glæde os til at byde familien velkommen.

Adgang til information

E

Vi har flere forskellige kilder til information for forældre på Kegnæs Friskole. Her på siden kan I klikke rundt og læse om skolen. Der er overordnet information, lovpligtig information og I kan læse Penalhuset, der givet et godt aktuelt indblik i livet på skolen.

E

Penalhuset er et hæfte som udkommer to gange årligt med historier og nyheder fra skolen og hvor elever, ansatte og forældre kan dele de gode historier fra hverdag og fest.

E

Til intern information til og fra lærere, elever og andre forældre, bruger skolen et it-system der hedder Viggo, der kan tilgås i en browser eller en app med individuelt login. Det er hensigten at størstedelen af den skrevne kommunikation sker inde i dette system og det er også her at der kan findes information om alt omkring skolegangen på Kegnæs Friskole.

E

Skolen trykker årligt et opslagshæfte: Kegnæs Friskoles ABC Håndbog, med en kort intro til skolen og til alle familier, der går på skolen. Det er en god måde at blive mindet om navne og holdsammensætning og familiesammenhænge på skolen.

E

I samme stil som børnenes Heste-føl ordning hvor de små børn der begynder, i skolen kan få en ældre elev der svarer på spørgsmål og spørger til hvordan det går, så får nye forældre på Kegnæs Friskole også en ”ældre” familie der introducerer familien til skolen og byder velkommen.

E

Alle aktiviteter på skolen lige fra skolehjem samtaler til lørdagsrengøring tjener også det formål, at vi lærer hinanden at kende og åbner dialog mellem elever, forældre, bedsteforældre, lærere og ansatte. Fællesskabet har stor betydning. Vi skaber drømme og lever dem sammen på Kegnæs Friskole

Dagsrytmen

Skoletiden er indrettet så den passer bedste muligt til bussernes kørsel til og fra skolen. Yderligere ligger der igennem ugen en helt fast rytme med god tid til samvær.

Børn som skal i morgen SFO er velkommen fra kl 7:00 og børn som er med bussen ankommer ca. kl 8:30.
Mandag morgen starter altid med en gåtur for hele skolen hvor vi udnytter de dejlige omgivelser til at komme ud i samlet flok. Det giver en god mulighed for at få fortalt vennerne om weekendens oplevelser.
De øvrige morgener starter med morgensamling med faste indslag som fællessang, fødselsdagssang, ”jeg er færdig med min bog” , beskeder fra lærere eller lignende.
Timerne løber fra kl 9:00-14:15 afbrudt af 3 pauser fra et kvarter til en halv time.
Mandag og Onsdag eftermiddag ligger værkstedstimer hvor eleverne følger deres valgte værkstedsfag hvor undervisningen går på tværs af alle årgange.
Børn som skal med bussen hjælpes af sted ca. 14:30
Børn som bliver i SFO kan være på skolen frem til kl 16:00 hvor de sidste også hjælpes med bussen om nødvendigt.

Faste aktiviteter i årshjulet:
Lejrskole i uge 35
Musical, teaterforestilling, cirkusforestilling eller lignende med tilhørende fremvisning for familie og venner.
Storgruppe rejse som tidligere er gået til Kina og andre eksotiske destinationer mm.

Værkstedsfag

Eleverne har 2-4 værkstedstimer i ugen hvor de kan vælge imellem et bredt udvalg af aktiviteter både kreative, friluftprægede og horisontudvidende. Ved starten af året kan børnene afgive en række ønsker i prioriteret orden og bliver tildelt 2 ønskefag som de følger resten af året. Fagene fornyes løbende år efter år ud fra undervisernes ideer og interesser.
Eksempler på fag fra tidligere år:

5

Et liv uden plastik

5

Mad fra fremmede kulturer

5

Spil og bevægelse

5

Skoven

Forældretimer

Forældre på Kegnæs Friskole bidrager hver med 40 timers arbejde for skolen indenfor hvert skoleår.

Dette forældreengagement er en vigtig ressource for skolen og afgørende for at skolens finansiering hænger sammen. Ud over dette, er disse aktiviteter med til at alle forældre får et indgående kendskab til skole, elever og andre forældre og ud af et godt kendskab vokser sammenhold og tolerance.
Timerne lægges ved forældre-toilet-rengøring, i aktiviteterne på fælles arbejdsdage, og i de etablerede arbejdsgrupper.

Toiletrengøringer

Den daglige rengøring klares af elever på skolen, bortset fra den daglige Toiletrengøring som udføres af forældre. Alle skoledage fordeles iblandt forældrene således at hver forældre har 1-2 toiletrengøringer om året. Skolens 10 toiletter tager ca. 2 timer at rengøre.

Arbejdsdage på skolen

Årets lørdage bliver først på året fordelt imellem forældrene som henholdsvis ”Arbejds-” og ”Rengørings-”lørdage hvor der hver gang bliver udpeget et par erfarne forældre med ansvar for koordinering af opgaverne som skal løses. Det stå forældre frit for at bytte indbyrdes.
Det er en tradition at gøre disse dage selskabelige, så når det er muligt vil der blive arrangeret fællesspisning og leg for børn som er med på dagen.

Rengøringslørdage

Hver lørdag igennem skoleåret bruger 6-9 forældre ca. 4 timer (kl. 9:00-13:00) på at give skolen en ugentlig grundig rengøring. Antallet af lørdage og forældre betyder at der kan forventes 2 rengøringslørdage i året per familie. Dagen starter oftest med fælles morgenmad og dagens opgave er at få klaret den rengøring der går ud over de store elevers daglig rengøring af gangarealer og klasseværelser og ud over den daglige forældre-toiletrengøring.

Arbejdslørdage

4 gange om året samles et større antal forældre og børn til 6 timers arbejdslørdag (9:00-15:00) hvor der udføres opgaver fra en liste over forefaldende vedligeholdelses opgaver som samles løbende fra elever og ansatte og fra vedligeholdelsesgrupperne. Der startes op med morgenmad og til frokost er der fællesspisning.

Arbejdsgrupper

Forældre-engagementet på skolen er ud over ovenstående aktiviteter koordineret og gennemført i en række arbejdsgrupper initieret at skolen og bestyrelsen, men drevet af forældre. Grupperne har alle et ansvarsområde indenfor vedligehold af forskellige områder på skolen, hjemmeside, fondssøgning, torsdagsmad, arrangering af begivenheder og fester og mange flere.

Der ligger i grupperne mulighed for opgaver som løses fysisk på skolen og opgaver som er mere fleksible hvis dette er nødvendigt. Der er mulighed for at ønske sig ind i den gruppe hvor man hver især mener at kunne bidrage bedst og i det omfang det er muligt bliver disse ønsker imødekommet. Ved hvert års skolestart sættes grupperne på ny.

Fejringer og arrangementer

Fejringer i løbet af året arrangeres både af elever og ansatte, men også af forældre arbejdsgrupper som har disse arrangementer som formål. Af disse fejringer kan nævnes:

  • Første skoledag
  • Kegnæs Friskole Løbet
  • Kegnæs Musikfestival
  • Forældrefest uden børn
  • Nisse/krybbespil og Luciaoptog
  • Sommerfest
  • Sidste skoledag